Cursussen Engels in Malta voor jongeren

Maltalingua maakt gebruik van moderne taalonderwijsmethoden, die zich richten op een breed scala aan communicatieve leeractiviteiten zowel binnen als buiten het klaslokaal.

Ons junior Engelse taalprogramma is speciaal ontworpen voor jonge leerlingen en voldoet aan verschillende leeftijden en niveaus volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Onze cursussen voldoen ook aan de normen van het Ministerie van Onderwijs en de EFL (Engels als Vreemde Taal) toezichtsraad.

In het klaslokaal wordt er 20 lessen (15 uur) per week, van maandag tot en met vrijdag gegeven, en de lessen richten zich voornamelijk op het verbeteren van communicatie, met het juiste gebruik van grammatica en de ontwikkeling van woordenschat en uitspraak.

Buiten het klaslokaal stimuleert ons actieve leersysteem studenten om het Engels dat ze hebben geleerd in de praktijk te brengen in een leuke en informele Engels-sprekende omgeving.

Onze benadering van het leren van Engels is gebaseerd op het idee dat hoe meer de taal actief wordt beoefend, hoe sneller de student de vaardigheden en het vertrouwen ontwikkelt om te communiceren. Dit werkt het beste in een internationale omgeving waarin Engels elke dag wordt gebruikt en niet exclusief binnen de lestijden.

Voordat de studenten arriveren, nemen ze deel aan een intake-test en worden toegewezen aan het juiste cursusniveau. Studenten worden regelmatig gecontroleerd en beoordeeld door hun docenten en aan het einde van de cursus krijgen ze een officieel certificaat van de school. Het beoordelingssysteem van de school is gebaseerd op de specificaties van de universele Gemeenschappelijke Europese referentiekader niveaus.

Alle lesmaterialen worden verstrekt door de school, maar we vragen studenten hun eigen notitieblok en schrijfgerei mee te nemen.