Cursussen Engels in Malta voor jongeren

Maltalingua gebruikt moderne onderwijsmethodes die focussen op een brede verscheidenheid van communicatieve leeractiviteiten binnen en buiten het klaslokaal. 

Ons junior Engels taalprogramma is speciaal ontworpen voor jonge studenten en komt tegemoet aan verschillende leeftijden en niveaus volgens de Common European Framework of Languages. Onze cursussen hangen ook samen met de normen van het Ministerie van Onderwijs en het EFL (English as a foreign language) toezichthoudend orgaan.

De tijd in het klaslokaal bestaat uit 20 lessen (15 uur) per week, van Maandag tot Vrijdag. Deze lessen zijn er vooral op gericht om de communicatie in het Engels te verbeteren, met het juiste gebruik van grammatica en het ontwikkelen van woordenschat en uitspraak.

Buiten het klaslokaal stimuleert ons actief leerprogramma studenten om de theorie in praktijk om te zetten in een leuke en imformele Engelstalige omgeving.

Onze aanpak om Engels te leren is: hoe meer de taal actief geoefend wordt, hoe sneller de student vaardigheden en zekerheid tot communicatie zal ontwikkelen. Deze aanpak werkt het best in een internationale omgeving waar het Engels dagelijks gebruikt wordt, en niet alleen in de klas.

Op hun eerste schooldag nemen studenten deel aan een niveautest die bepaalt welk niveau van de opleiding voor hun geschikt is. Studenten worden op regelmatige basis getest en krijgen punten van hun leerkracht. Op het einde van de cursus krijgen de studenten een officieel certificaat van de school. Het quoteringssysteem van de school is gebaseerd op de specificaties van het universele Common European Framework Level.

Alle onderwijsmateriaal wordt voorzien door de school. Studenten brengen best pen en papier mee, en eventueel een woordenboek (al is dit niet verplicht)