Maltalingua BV Algemene Voorwaarden ( 01.05.12)

Deze voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de Maltalingua BV  en elk individu of groep mensen - aangeduid als de 'klant' of de 'student' - die een reservering maakt om gebruik te maken van de diensten van Maltalingua BV.

Reservering

Bij de bevestiging van de boeking (via brief, e-mail, fax of telefoon) verbindt zowel Maltalingua BV als de klant zich aan deze voorwaarden.

Betalingen

Cliënten zijn verplicht om de betalingen vooraf te voldoen, door middel van een internationale overschrijving. De betaling dient uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de startdatum van de cursus door Maltalingua ontvangen te worden. Voor last-minute boekingen kunnen speciale regelingen getroffen worden. Pas na volledige betaling zal de klant de aankomstdetails ontvangen. Betalingsinformatie en bankgegevens staan vermeld op de factuur. Bij het voldoen van de betaling gaat de klant akkoord met de kosten die betaald moeten worden bij een internationale overboeking.

Visum

Als een visum is vereist, zal Maltalingua een acceptatieverklaring verstrekken, maar alleen na betaling van het volledige bedrag. Als een visumaanvraag is afgewezen en Maltalingua hier ten minste zeven dagen voor aankomst een schriftelijk bewijs van ontvangt, zal het volledige bedrag min €50,- administratiekosten terugbetaald worden aan de klant. Er worden annuleringskosten in rekening gebracht, van zeven nachten accommodatie en een week lesgeld, als de klant niet zeven dagen voor aankomst bericht geeft van de visumafwijzing. Indien de dag van aankomst uitgesteld wordt als gevolg van vertraagde visumaanvragen, kan Maltalingua niet garanderen dat de originele boekingsbevestiging onveranderd blijft.

Hoewel Maltalingua ondersteuning biedt bij de informatievoorziening rondom het aanvragen van een visum, is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de klant om de ambassade of het consulaat te contacteren voor up-to-date informatie.

Maltalingua is niet verantwoordelijk voor beslissingen van autoriteiten met betrekking tot het visum.

Annulering, wijzigingen en tarieven

Cliënten kunnen hun boeking elk moment voorafgaand aan de aanvang van het taalprogramma annuleren. Alle annuleringen moeten schriftelijk doorgegeven worden. Als Maltalingua gedwongen wordt om een programma te annuleren, zal Maltalingua ofwel zorgen voor een geschikt alternatief of het volledige bedrag terugbetalen.

In het geval van een terugbetaling, kunnen alleen volledige, ongebruikte weken worden terugbetaald.

Maltalingua behoudt zich het recht voor om administratieve kosten van €50,-  te rekenen voor elke verandering die de student wil doorvoeren wat betreft cursus, accommodatie of centrum of voor het uitstellen van de cursus na bevestiging van Maltalingua. Dit geldt ook voor wijzigingsverzoeken op het moment dat de student al lessen bij Maltalingua volgt en voor het heruitgeven van cursuscertificaten.

Annuleringskosten (exclusief hotels)

• 28 dagen voor aankomst 20 % van de totale prijs

• 21 dagen voor aankomst 35 % van de totale prijs

• 14 dagen voor aankomst 50 % van de totale prijs

• 7 dagen voor aankomst 65 % van de totale prijs

• 1-2 dagen voor aankomst 80 % van de totale prijs

Reserveringen kunnen niet worden geannuleerd na de geplande aankomsttijd en er wordt geen restitutie verstrekt. In samenspraak met Maltalingua is het eventueel wel mogelijk om boekingen uit te stellen tot een latere datum in het jaar. In dat geval gelden echter nog steeds de annuleringskosten.

Voor hotels, hostels en andere externe accommodaties geldt dat reserveringen 30 dagen voor aankomst geannuleerd moeten worden. Wanneer dit niet gedaan wordt, kunnen de annuleringskosten hoog oplopen; soms zelfs tot het bedrag van het volledige verblijf. Maltalingua raadt klanten aan om een goede reisverzekering af te sluiten.

Restitutie vervaldagen

Cliënten die hun reservering op tijd geannuleerd hebben, ontvangen binnen een maand na de geannuleerde boeking het bedrag terug.

Feestdagen

Maltalingua is gesloten op feestdagen. Maltalingua probeert het verlies van onderwijstijd in het laagseizoen altijd te compenseren. Er is helaas geen restitutie mogelijk voor gemiste lessen.

Maltalingua is gesloten tijdens de kerstvakantie (vanaf de laatste week van december tot en met de tweede week van januari).

Vermindering van lessen en rotatiesysteem

Maltalingua behoudt zich het recht voor om het aantal lessen in een klas te verminderen als gevolg van een onvoldoende aantal studenten op een bepaald niveau. De lessen kunnen als volgt verlaagd worden:

Cursus met 20 lessen per week: Als er 1-3 studenten in de klas zitten, wordt het aantal lessen teruggebracht naar 15 lessen per week.

Cursus met 30 lessen per week: Als er 1-3 studenten in de klas zitten, wordt het aantal lessen teruggebracht tot 20 lessen per week.

Tijdens drukke periodes behoudt Maltalingua het recht voor om een rotatiesysteem te gebruiken bij het inplannen van de lessen. Hierbij wisselen de studenten op een wekelijkse basis tussen ochtend- en middaglessen.

Niveau van het Engels

Indien een student niet aan het minimale niveau van het Engels voldoet, zoals bepaalt door Maltalingua’s plaatsingstoets, behoudt Maltalingua zich het recht voor om de student te verplaatsen naar een geschikte cursus voor zijn/haar niveau.

Airport Transfers

Vluchtgegevens moet minstens 7 dagen voor aankomst naar Maltalingua worden doorgestuurd. Maltalingua kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze informatie niet correct doorgegeven wordt. Taxibedrijven waar Maltalingua mee samenwerkt, behouden zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen bij wachttijden van meer dan 1 uur.

Lokalen

Maltalingua behoudt zich het recht voor om klaslokalen in alternatieve ruimtes te gebruiken van een vergelijkbare standaard.

Overmacht

Beide partijen zijn niet aansprakelijk voor schade (en dus niet verplicht zijn om enige schadevergoeding te betalen) of hebben het recht om deze overeenkomst voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering hieronder te beëindigen, als er sprake is van overmacht. Hiervan is sprake wanneer er omstandigheden zijn buiten de eigen controle, zoals oorlog, oorlogsgevaar, oproer, burgeroorlog, arbeidsconflict, terroristische activiteiten, natuurlijke of nucleaire ramp, ongewoon slechte weersomstandigheden en infectieziekten, en/of een andere oorzaak die buiten de controle van de partij ligt (inclusief mechanisch, elektronisch of communicatief falen).

Toezicht

Maltalingua voorziet geen begeleiding voor klanten ouder dan 16 jaar.

Uitwijzing

Maltalingua behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen als leerlingen onaanvaardbaar, onhandelbaar of storend gedrag veroorzaken of bij gebrek aan aanwezigheid. Restitutie is in dat geval niet mogelijk. De terugkeer naar huis is voor eigen rekening van de student.

Schade aan goederen

Klanten moeten de volledige kosten van de schade die zij toebrengen aan schooleigendommen of eigendommen van bedrijven of individuen waar Maltalingua mee samenwerkt, betalen.

Verzekering

Klanten moeten een adequate zorg-, ongevallen- en reisverzekering hebben tijdens het bijwonen van een van de lesprogramma's.

Feedback en promotiemateriaal

Maltalingua kan testimonials en mediabeelden van klanten gebruiken voor promotionele doeleinden. Als klanten hier niet aan willen deelnemen, moeten zij dit op het moment van afgifte van een getuigschrift of voordat foto’s of video’s worden gemaakt, schriftelijk aangeven.

Aansprakelijkheid

Maltalingua is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel aan personen of zaken.