Maltalingua BV Algemene Voorwaarden (23.05.17)

ALGEMENE VOORWAARDEN MEI 2017

Deze voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Maltalingua en elke ander inidividue of groep-genaamd ‘klant’ of ‘student’-die boeken bij Maltalingua Ltd.

1.   Boeking

Alle boekingen worden gemaakt via ons boekingsformulier op onze website

Boekingsformulier volwassenen: https://www.maltalingua.nl/boeken/

Boekingsformulier Junior: https://www.maltalingua.nl/jongeren/boeken/

Na bevestiging van de boeking (via web, email, fax telefoon of post) houden zowel Maltalingua als de klant zich aan de algemene voorwaarden.

2. Betaling

Betalingen moeten worden gemaakt door middel van een internationale overschrijving en alle bankkosten inhouden. Bankgegevens zijn op de factuur te vinden. Wanneer je de overschrijving maakt, vermeld dan zeker de naam van de student als referentie en stuur een kopie van het uitreksel naar Maltalingua.

Om zeker te zijn van je boeking, moet de volledige betaling of een voorschot van 20 % betaald worden binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging.

Betalingen moeten minstens een maand voor aankomst gedaan worden. In het geval van een last-minute boeking, moet de volledige betaling gebeuren van zodra de boeking bevestigd is.

Maltalingua heeft het recht om elke boeking te annuleren wanneer de betaling niet gebeurde zoals hierboven beschreven of om studenten na aankomst te weigeren wanneer de betaling nog niet volledig gebeurde.

Voor andere betalingsmethoden, neem gerust contact met ons op.

3. Visa

Maltalingua voorziet hulp bij het aanvragen van een visum. Het is hoedanook de verantwoordelijkheid van de student om contact op te nemen met het consulaat of ambassade voor de meest recente informatie en de procedure die moet gevolgd worden.

Als er een visum vereist is, moeten alle kosten betaald en ontvangen worden door Maltalingua voor de student een toelatingsbrief krijgt.
Maltalingua dient onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden wanneer de visumaanvraag geweigerd wordt. Om het volledige bedrag terug te vorderen , min administratieve kosten van 50 Euro, stuurt u een kopie van de afwijzingsbrief naar Maltalingua, en dit maximum 7 dagen voor aankomst.

Wanneer je ons minder dan 7 dagen  voor je aankomst informeert rekenen we annuleringskosten, gelijk aan de prijs van een week van de volledige boeking, aan plus eventuele extra kosten (administratieve toeslag van 50 Euro + bankkosten)

Elke terugbetaling zal op dezelfde wijze gebeuren dan het bedrag ontvangen werd.

4. Annuleringskosten

Annuleringen zijn onderhevig aan de volgende kosten:

4.1 Voor aankomst – lessen en accommodatie

Aantal dagen voor aankomst

% van de totale kosten aangerekend*

29 of meer

geen

22 tot 28 dagen

20%

15 tot 21 dagen

35%

8 tot 14 dagen

50%

3 tot 7 dagen

65%

1 tot 2 dagen

80%

*exclusief eco taks
Totale boekingskosten zijn inclusief:

  • Accommodatie
  • Lessen
  • Hulp bij visumaanvraag
  • Luchthavenvervoer
  • Andere kosten zoals beschreven op de factuur (exl ECO taks)

Wanneer Maltalingua een programma moet annuleren, voorzien we ofwel een geschikt alternatief of we betalen het volledige bedrag terug.
Alle aanpassingen die voor aankomst gemaakt worden zijn onderhevig aan een administratieve kost van 50 Euro.
Voor hotels, jeugdherbergen of andere derde-partij leveranciers moeten annulaties 30 dagen voor aankomst doorgegeven worden om annulatiekosten te vermijden die mogelijk de prijs van het volledige verblijf bedragen.

4.2 Na aankomst – lessen en accommodatie

Wannneer de boeking geannuleerd wordt na de geplande aankomstdatum of aanvang van de cursus, wordt deze niet terugbetaald. Volgens Maltalingua mogen boekingen naar een latere datum uitgesteld worden, maar er kunnen annulerings- of administratieve kosten in rekening  gebracht worden.

Er worden geen terugbetalingen gedaan indien de student niet aanweig kan zijn voor ander redenen.

Wanneer en student niet op zijn/haar accommodatie aankomt, worden er geen terugbetalingen gedaan.

Terugbetalingen worden nooit in Malta gedaan. De terugbetalingen gebeuren op dezelfde manier als de betaling gebeurde. Studenten kunnen dit bedrag eventueel gebruiken om hun lespakket uit te breiden (indien beschikbaar en mits administratieve kost van 50 euro). Het resterende bedrag wordt terugbetaald op dezelfde manier dat het ontvangen werd.

5. Luchthavenvervoer

Om het voor Maltalingua mogelijk te maken luchthavenvervoer te regelen, moeten alle vluchtgegevens een week (7 dagen) op voorhand doorgegeven worden. Deze details moeten de volgende gegevens inhouden:

  • Bestemming van herkomst
  • Vluchtnummer
  • Luchtvaartmaatschappij
  • Uur van de vlucht
  • Uur van aankomst

Wanneer deze informatie niet op tijd wordt doorgegeven, worden gemiste luchthaventransfers niet terugbetaald.

Prijs voor het luchthavenvervoer is inclusief een maximumwachttijd van 1 uur, gerekend vanaf het uur van landing. Wanneer de vlucht meer dan een uur vertraging heeft, heeft Maltalingua het recht om de student 10 euro aan te rekenen persoon, pro rata, op de eerste schooldag.

5.1 Vertraagde en geannuleerde vluchten

Wanneer de student zijn/haar vlucht mist, moet de school verwittigd worden door de student. Moest dit niet lukken, kan het zijn dat er geen transfer beschikbaar is. De prijs voor het luchthavenvervoer wordt niet terugbetaald.

5.2 Gemiste vluchten

Should a student miss their arrival flight, Maltalingua must be notified immediately. Failure to do so will result in the student being charged an additional Airport Transfer fee on their first day at school. New flight details must be provided as soon as they are known.

6.   English only beleid

Om ervoor te zorgen dat studenten volledig ondergedompeld worden in de Engelse taal, volgt Maltalingua een ‘English only’ beleid. Studenten worden aangemoedigd om binnen de schoolmuren, op activiteiten, uitstappen en in hun accommodatie enkel Engels te spreken.

7.   Studenten ID kaarten

Alle studenten, volwassenen en juniors, moeten op elk moment hun Maltalingua ID kaart met foto op zak hebben.

8.   Cursusinformatie

De lessen gaan door van Maandag tot Vrijdag (met uitzondering van feestdagen)

Op hun eerste schooldag hebben studenten een niveautest om te bekijken welk niveau Engels ze hebben. Wanneer de student het minimim niveau voor een specifieke cursus bezit, heeft Maltalingua het recht om deze student te verplaatsen naar een meer geschikte cursus.

Tijdens drukkere periodes heeft Maltalingua het recht om de lessen op andere plaatsen met dezelfde standaarden te laten doorgaan en om met een rotatiesysteem te werken waarbij studenten afwisselend in de voor- en namiddag les hebben.

Privelessen worden gepland naar beschikbaarheid van leerkracht en klaslokaal.

8.1 Vermindering van aantal lessen

Wanneer er minder dan 3 studenten in een groep zitten, worden de lessen/week als volgt verminderd:

Groepsles

 

1-3 studenten

10 lessen (45 minuten/les)

naar

7 lessen (45 minuten/les)

20 lessen (45 minuten/les)

naar

15 lessen (45 minuten/les)

30 lessen (45 minuten/les)

naar

20 lessen (45 minuten/les)

8.2 Wijziging in cursus - na aankomst

Wanneer een student de periode van zijn/haar cursus wilt inkorten, wordt er geen terugbetaling gedaan – lessen mogen geupgrade worden naar de wens van Maltalingua.

Studenten die willen veranderen naar een goedkopere cursus krijgen het verschil in prijs niet terugbetaald.

Wanneer een student zijn/haar cursus wilt upgraden, moet het volledige bedrag van de upgrade betaald worden voor hij/zij de lessen kan bijwonen.

Studenten die wilt veranderen van een groepscursus naar een priveles krijgen geen terugbetaling voor de ongebruikte lessen van de groepscursus en moeten het volledige bedrag van de privelessen betalen voor deze van start gaan. Krediet is niet overdraagbaar naar een derde partij.

9.   Accommodatie

Studenten die verblijven in een appartement van de school mogen enkel de kamer en het bed gebruiken dat hen werd toegewezen. Wanneer de student van kamer/bed wisselt zonder voorafgaande toestemming van Maltalingua, zal hen de prijs per nacht aangerekend worden en een extra toeslag van 50 euro voor het vervangen van het beddengoed en schoonmaak.

Studenten mogen niemand meebrengen naar het appartement en het er mag niemand in het appartement overnachten die niet bij Maltalingua geboekt heeft.

Studenten moeten de kamer voor 10:00 am verlaten op de dag van vertrek.

Studenten hebben toegang tot het appartement op het moment van aankomst. Het kan echter zijn dat de kamer niet klaar is voor 03:00 pm.

9.1 Diverse kosten

Sleutel voor locker: 10 Euro waarborg – terugbetaald bij teruggave van sleutel

Verloren sleutel: 5 Euro voor vervangen van de sleutel

10. Klachtenbehandeling

Studenten spreken best zo snel mogelijk een personeelslid aan wanneer ze ontevreden zijn over welk aspect van de cursus dan ook, accommodatie of activiteit en kunnen daar een klachtenformulier invullen. We doen ons best om elk probleem zo snel mogelijk op te lossen. Moest er toch iets niet opgelost raken, kunnen studenten binnen de maand na vertrek de directrice van de school contacteren.

Klachten worden enkel behandeld wanneer ze binnen de maand na het vertrek van de student, voor het vertrek van de student (enkel volwassenen) en wanneer alle facturen betaald zijn. Maltalingua aanvaardt geen klachten wanneer bovenstaande voorwaarden niet gelden.

11. Vakantie

Studenten die vakantie nemen tijdens hun opleiding kunnen na hun vakantie niet terugkomen naar dezelfde les, leerkracht of accommodatie. Accommodatie wordt niet terugbetaald gedurende de duur van de vakantie. Studenten regelen best hun accommodatie voor terugkomst, nog voor ze op vakantie vertrekken.

11.1 Feestdagen

Maltalingua is gesloten op feestdagen Indien mogelijk worden de verloren lessen binnen de week ingehaald. Gemiste lessen worden niet terugbetaald.

12. Vriketijdsactiviteiten

Maltalingua biedt gedurende het hele jaar een keuze van activiteiten en uitstappen aan. We hebben het recht om het programma aan te passen wegens weersomstandigheden, sluitingsdagen of andere redenen buiten onze macht. De student is verantwoordelijk voor het hebben van een gepast verzekering voor hij/zij een activiteit of uitstap boekt of in andere omstandigheden.

13. Algemene Voorwaarden

13.1 Verzekering

Studenten hebben best een passende ziekte-, ongevallen en reisverzekering tijdens hun verblijf in Malta. Maltalingua behoudt het recht om volledig vergoed te worden indien er zich kosten voordoen-inclusief medische of kosten aangaande studenten die dringende medische hulp nodig hebben in Malta en repatriatie, op kosten van de student, of studenten die lijden aan een zware medische of psychologische aandoening.

13.2 Verlies van goederen

Maltalingua is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke goederen in de school, gebouwen van de school, accommodatie of andere locaties. Er zijn kluisjes beschikbaar voor studenten die in een appartement van de school verblijven. Studenten zijn ten allen tijden verantwoordelijk voor hun persoonlijke eigendommen. Maltalingua raadt alle studenten aan om een reisverzekering af te sluiten die hen indekt gedurende hun volledige verblijf in Malta.

13.3 Gedrag van studenten

Maltalingua verwacht dat haar studenten zich gemotiveerd, beleefd en attent gedragen tegenover medewerkers, gastgezinnen en medestudenten. We hebben het recht om studenten die zich volgens onze mening op een onaanvaardbare manier gedragen uit te sluiten of te repatrieren. Dot houdt onder andere het volgende in: bezit of gebruik van illegale drugs en/of alcohol, opzettelijke schade toebrengen aan eigendommen, elk gedrag dat de veiligheid of gezondheid van anderen in gevaar brengt, de lokale wet niet naleven, en/of de avondklok niet respecteren. Er worden geen terugbetalingen gedaan. Repatriatie is op kosten van de student.

13.4 Privacy beleid

Maltalingua beschermt de privacy van alle studenten. De school verzamelt geen persoonlijke gegevens van studenten, tenzij ze deze vrijwillig doorgeven.Alle persoonlijke informatie doorgegeven aan Maltalingua wordt beschermd door de Data Protection Act van 2001.

13.5 Aansprakelijkheid

Studenten zijn aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan de school/gebouwen, accommodatie of eigendom van derden. De volledige kosten aan beschadigde goederen moeten door de student worden betaald voor hun vertrek. Tenzij de aansprakelijkheid wettelijk opgelegd is, aanvaardt Maltalingua geen aansprakelijkheid in geval van ziekte, ongeval,verlies, schade of verwondingen aan personen of eigendommen.

13.6 Overmacht

In het geval dat Maltalingua haar verplichtingen niet kan nakomen, als resultaat van een voorval buiten controle van de school, is de school niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Maltalingua is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten gemaakt door de student in het geval van overmacht. Dit houdt onder andere het volgende in: verlies, schade, annulatie of vertraging, burgerlijke strijd of terroristische aanslagen, oorlog of dreiging tot oorlog, rellen, natuur- of door de mens veroorzaakte rampen, extreme weersomstandigheden of andere omstandigheden waardoor Malta als ‘hoog risico gebied’ wordt aanschouwd door het ministerie van buitenlandse zaken.

13.7 Foto’s en filmopnames

Maltalingua mag gebruik maken van getuigenissen, foto’s en filmmateriaal voor promotie-doeleinden. Wanneer studenten hier niet aan wensen mee te doen, kunnen ze de school verwittigen op het moment van de fotoshoot of het moment dat de getuigenis wordt gepubliceerd. De getuigenissen, foto’s en beeldmateriaal hebben geen commerciele of contractuele waarde.

13.8 Eindbesluit

Indien er zich een situatie voordoet die niet vermeld wordt in deze algemene voorwaarden, heeft Maltalingua het recht om eerlijke en redelijke actie te ondernemen die ze geschikt vindt.

13.9 Jurisdictie

Elke overeenkomst gesloten met Maltalingua valt onder de Maltese wet. Wanneer er een overeenkomst afgesloten wordt, zijn alle partijen het erover eens dat eventuele onenigheid geregeld wordt voor het Maltese gerecht.