Engels op de werkvloer - Bedrijfs-Engels

Verbeter de communicatie. Verhoog de retentie. Ontwikkelen van vaardigheden. Vooruitgang bieden.

In de huidige mondiale samenleving wordt Engels steeds vaker gebruikt als de internationale communicatietaal voor het bedrijfsleven.

De voordelen van het Engels op de werkplek zijn onder andere:

 • Het creëren van een gemeenschappelijke taal voor werknemers op de werkplek;
 • Het opbouwen van vertrouwen en het verbeteren van de relaties met klanten en collega's;
 • Het initiëren en onderhouden van internationale relaties;
 • Het verbeteren van uw professionele vaardigheden;
 • Vergemakkelijken van de loopbaanontwikkeling;
 • Het verkennen van relaties door middel van cultureel begrip;
 • Verbeteren van de kwaliteit van het leven in Engelstalige landen.

De mogelijkheid om in het Engels te converseren is een groot voordeel voor sommige organisaties en bedrijven, waaronder ook medewerkers die geen Engels als eerste of tweede taal spreken.

Bedrijven die wereldwijd zaken doen, gaan zich bezighouden met personen die in het Engels communiceren als eerste of tweede taal, waardoor de mogelijkheid om het Engels te gebruiken binnen de werkomgeving een echt waardevolle vaardigheid wordt.

Naar schatting is meer dan de helft van de pagina's op het internet in het Engels geschreven, wat betekent dat meer inhoud toegankelijk is voor personen die het Engels kunnen begrijpen.

Toegang tot dit soort informatie kan een diepgaand effect hebben op uw professionele leven, ongeacht of u met partners of klanten werkt die al dan niet in het Engels communiceren. 

Als je met zekerheid in het Engels kunt communiceren, is de kans groot dat je ofwel hebt gestudeerd ofwel de Engelse cultuur hebt ervaren. Dit sociale begrip kan belangrijk zijn voor managers die moeten werken met of diensten moeten aanbieden aan Engelstalige landen.

Cursussen zakelijk Engels op de werkvloer zijn een uitstekende keuze voor gemotiveerde en drukke leidinggevenden en zakelijke studenten. We weten dat uw tijd waardevol is; daarom wil Maltalingua de Engelse taalvaardigheden die alle deelnemers nodig hebben voor hun professionele leven zo snel en efficiënt mogelijk ontwikkelen.

De cursus is ontworpen om alle deelnemers te helpen communiceren in een Engelstalige zakelijke omgeving. De instructie wordt gegeven in kleine groepen, idealiter niet meer dan 10 studenten per groep, en behandelt een aantal onderwerpen, waaronder:

 • Deelname aan zakelijke bijeenkomsten en toespraken;
 • Corresponderen per e-mail en per telefoon;
 • Rekruterings- en sollicitatietechnieken;
 • Het geven van presentaties;
 • Small talk voor gesprekken buiten de vergaderingen om.

De cursus is ontworpen om flexibeler te zijn dan de lessen Algemeen Engels, de lessen kunnen ook worden aangepast aan de onderwerpen die u interesseren.

Maltalingua zal zoveel docenten leveren als nodig is om de groepsgrootte klein en effectief te houden en biedt gekwalificeerde, boeiende, creatieve en ervaren docenten die native speakers zijn.


Vorige klanten