Maltalingua BV, colofon

Maltalingua BV
2, Birkirkara Hill
St. Julians
Malta

(Ma-vr: 08.30 - 17.30 uur)
Tel: (00356) 2742 7570
Fax: (00356) 2742 7571
www.maltalingua.com

Ministerie van Onderwijs EFL Licentie: 275/MB36
Bedrijf registratienummer: C54574
BTW-nummer: 20639232

 

Managing Director
Mark B. Holland - MBA (Honors), CIM

School Principal
Tania Assuncao

Opleidingsdirecteur
Tania Assuncao

§5 Algemene informatieverplichtingen

(1) Dienstverleners moeten de volgende gegevens gemakkelijk herkenbaar, direct toegankelijk en continu beschikbaar stellen via zakelijke teleservices, aangeboden voor financiële compensatie:

1. De naam en het adres waaronder zij geregistreerd staan bij de lokale autoriteiten. In het geval van rechtspersonen geldt dit ook voor de rechtsvorm, de persoon die gemachtigd is om de entiteit te vertegenwoordigen en, voor zover uitspraken over het kapitaal van de entiteit worden gedaan, het aandeel en basiskapitaal als de som van alle uitstaande deposito's.

2. Informatie die snel elektronisch contact en directe communicatie met het bedrijf mogelijk maakt, zoals e-mailadressen.

3. Voor zover de dienst wordt aangeboden als onderdeel van een activiteit die officiële licenties beheert, is het verplicht om informatie met betrekking tot de controlerende autoriteit die verantwoordelijk is te vermelden.

4. Als het bedrijf is aangesloten bij het handelsregister, register van verenigingen, register van partnerschap of coöperatieve register moet dit vermeld worden, inclusief het respectieve registratienummer.

5. Het beroep vereist (volgens artikel 1 letter d, van Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988, betreffende de algemene regels voor de erkenning van universitaire diploma's) een professionele opleiding van minstens drie jaar, in aanvulling op richtlijn 97/38/EG van de Commissie van 20 juli 1997 ( PB EG L184 p. 31). Er moet informatie beschikbaar zijn over:

a) De ruimte waarin de dienstverlener behoort te zijn.

b ) De juridische titel van het beroep en het regerende gezag dat deze professionele titel heeft verleend.

c ) De naam van de relevante beroeps- regelgeving en hoe deze kan worden bekeken.

6. In gevallen waarin zij beschikken over een BTW nummer (volgens § 27a van de BTW code of een economisch identificatienummer, volgens § 139c van de wettelijke heffingen code) moet een vermelding van dat nummer gedaan worden.

7. In het geval van bedrijven, naamloze vennootschappen en kapitaalvennootschappen, een verklaring van de bedrijfsvorm.

 

(2) Verdere informatie die overeenkomt met andere wettelijke bepalingen blijft onveranderd.

Beperking van het aansprakelijkheid/ privacy beleid

1. Beperking van de aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met veel zorgvuldigheid gemaakt. Echter, de operator staat niet in ​​voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van deze website is op eigen risico van de gebruiker.

2. Externe links

Deze website bevat koppelingen naar websites van derden (externe links). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van hun ondernemers. De operator heeft de inhoud van externe links op mogelijke wetsovertredingen gecontroleerd vóór de eerste plaatsen van de koppelingen. Op dat moment waren er geen overtredingen van de wet duidelijk. De operator heeft geen invloed op de actuele en toekomstige ontwikkeling en inhoud van de gelinkte pagina's. Het gebruik van externe links leidt niet tot een krediet van de inhoud van externe links door de exploitant. Een permanente controle van externe links wordt gezien als onrealistisch, zonder verdere wettelijke overtredingen van de derde partij. Bij de aankondiging van eventuele overtredingen, worden externe links onmiddellijk verwijderd.

3. Auteursrechten en aanverwante auteursrechten

De inhoud die op deze website gepubliceerd wordt, is onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal nadrukkelijk niet toegestaan ​​door het Duitse auteursrecht. Gebruik van inhoud vereist schriftelijke toestemming van een dienstverrichter of rechthebbende. Dit geldt vooral voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, het gebruik en de reproductie van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Voor de inhoud en rechten van derden geldt hetzelfde. Onrechtmatige verveelvoudiging of verspreiding van (delen van) de inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan ​​en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan​​.

Het gebruik van afbeeldingen van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​na schriftelijke toestemming.

4. Privacy beleid

4.1. Door het bezoeken van de website, kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina's) worden opgeslagen. Deze informatie wordt niet verbonden aan persoonlijke gegevens; het wordt geanonimiseerd. Deze cijfers worden geanalyseerd voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

4.2. Andere persoonlijke gegevens worden alleen vastgelegd als je ze vrijwillig aangeeft, bijvoorbeeld bij het doen van een offerteaanvraag of een reservering.

4.3. Deze persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om je vragen te beantwoorden en voldoen aan contractuele verplichtingen, alsmede ten behoeve van de technische administratie.

4.4. Toestemming voor het gebruik, verwerken en verspreiden van deze gegevens voor marketingdoeleinden kan te allen tijde worden ingetrokken door per brief een verzoek te doen: Maltalingua Ltd 2, Birkirkara Hill, St. Julians Malta, of door per e-mail een verzoek te doen: hello@maltalingua.com