Covid-19 Updates - (14.04.22)

In deze buitengewone tijden evalueert Maltalingua voortdurend de snel veranderende situatie om de nationale inspanning ter bestrijding van COVID-19 te ondersteunen. Ondertussen spreekt onze minister-president de natie regelmatig toe met geactualiseerde richtsnoeren voor COVID-19-maatregelen die moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat het aantal gevallen niet verder toeneemt.

De belangrijkste boodschap van dit document is al onze studenten ervan te verzekeren dat wij alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om hun veiligheid te garanderen, met inachtneming van de door de gezondheidsautoriteit uitgevaardigde richtsnoeren.

Hoewel sociale afstand en hygiëne in wezen een volksgezondheidsmaatregel is om de verspreiding van infecties te beperken, erkennen wij dat er algemene bezorgdheid bestaat en dit document is opgesteld om die weg te nemen.

Schoolgebouwen:

In de schoollokalen zijn maatregelen voor sociale afstand en hygiëne genomen in de vorm van: -

  • Voldoende afstand in de klaslokalen.
  • Het installeren van perspex schermen bij de receptie.
  • Het regelmatig schoonmaken van oppervlakken zoals deurklinken, tafels en trapleuningen.
  • Regelmatig schoonmaken van toiletten - met vermelding van het maximum aantal personen dat tegelijk naar binnen mag.
  • Zorgen voor voldoende ontsmettingsdispensers in het hele schoolgebouw.
  • Ervoor zorgen dat leerlingen hun handen ontsmetten voordat zij het schoolgebouw en de klaslokalen betreden.

Accommodatie:

In onze accommodatie zijn conform de voorschriften maatregelen getroffen om sociale afstand te bewaren. De COVID-informatie over hygiëne en sociale afstand is opgehangen en onze accommodatieverantwoordelijke zal u bij aankomst op de regels wijzen. Indien de leerlingen zich niet houden aan de maatregelen inzake sociale afstand en hygiëne, zal een waarschuwing worden gegeven en indien zij zich niet aan deze maatregelen houden, zal hun worden gevraagd het gebouw te verlaten.